Idén is lehetőség nyílik rá, hogy a TAO segítségével támogassák utánpótlás nevelő klubunkat, a Somos SE-t!

Lényeges információk:

- Kiket, milyen célra lehet támogatni?
Támogatott sportágak: esetünkben csak labdarúgás
Támogatottak: elsősorban a sportszervezet
Támogatási jogcímek:
- Utánpótlás-nevelés költségei (támogatási intenzitás mutató (TIM): 90%)
- Személyi jellegű ráfordítás (TIM: 50%)
- Versenyeztetéssel összefüggő költségek (TIM: 90%)
- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás (TIM: 70%)

- Ki és hogyan támogathat?
Támogatók: a társasági adó törvény szerinti Adózók lehetnek. Támogatók, akik tárgyévi eredményük alapján társasági adó fizetésére kötelezettek.
Támogatás formái: az adóévben
- visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás,
- véglegesen átadott pénzeszköz,
- térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke,
- térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke.

Fontos! A támogatás költségként elszámolható, így csökkenti a társasági adó alapot és egyben társasági adó csökkentő is.

- Az társasági adókedvezmény mértéke és igénybevételének szabályai:
- Az adókedvezmény mértéke a számított társasági adó kötelezettség 70%-a (az egyéb társasági adó kedvezmények figyelembevétele után)

- Az adókedvezmény igénybevételének feltétele:
- A Támogatónak a támogatási igazolás kiállításkor köztartozásmentes adózónak kell minősülnie,
- A sportági szakszövetség által kiállított támogatási igazolás kézhezvétele a támogatás folyósítása előtt
- A támogatás összegének a támogatási igazoláson feltüntette a Támogatott által megnyitott elkülönített bankszámlákra történő utalása
- A támogatás összegének 1%-nak a nemzeti sportintézetnek történő átutalása
- A támogatás nyújtásának bejelentése a folyósítást követő 8 napon belül a NAV honlapján közzétett ajánlott formában
- Az adókedvezményt a juttatás évében, a következő 3 adóévben lehet igénybe venni, függetlenül attól, hogy a támogató növeli-e az adózás előtti eredményét a társasági adóalap megállapításakor a támogatás összegével
- A támogatás fejében a Támogató nem kaphat semmilyen ellenszolgáltatást a Támogatottól
- A támogatás nem helyettesítheti a korábbi, még érvényes vagy jövőbeni szponzorációs szerződést

- A sporttámogatási projekt lépései:
1. lépés Elfogadott sportfejlesztési program – A Sportszervezet kérelme alapján az Országos Szakszövetség adja ki
2. lépés Támogatási szerződés – A Sportszervezet és a Támogató kötik egymással
3. lépés Támogatási igazolás kérelem – A Sportszervezet feladata
4. lépés Támogatási igazolás – Az Országos Szakszövetség állítja ki a Sportszervezet és a Támogató részére
5. lépés Támogatás folyósítása és az NSI 1 % megfizetése– A Támogató feladata
6. lépés NAV adatszolgáltatás – A Támogató feladata


- Tudnivalók a Támogató számára:
A Támogató, ha
- köztartozásmentes adózónak minősül, és
- érvényes támogatási igazolás birtokában, annak
- kiállítását követően folyósítja, nyújtja a támogatást és
- a támogatási igazoláson feltüntetett elkülönített bankszámlákra utal, és
- a támogatás összegének 1 %-t átutalja az NSI-nek, és
- 8 napon belül eleget tesz a NAV felé bejelentési kötelezettségének a NAV által közzétett ajánlott formában
– jogosult az adókedvezmény igénybevételére és mentesül minden további a támogatás felhasználásból fakadó jogkövetkezmény alól.

- Miért éri meg részt venni támogatói oldalról a sportkedvezményhez kapcsolódó támogatási rendszerben?
- Az adott támogatások tökéletesen beilleszthetőek a Támogató társadalmi felelősség vállalási politikájába
- A támogatás nyújtása konkrét pénzügyi megtakarítással jár a támogatás folyósításának adóévében,
- 10%-os társasági adó kulcs esetén 0,7% az effektív pénzügyi megtakarítás
- 19%-os társasági adó kulcs esetén 2,3% az effektív pénzügyi megtakarítás
- A tárgyévben elszámolt társasági adó kedvezmény okán a következő két adóévben alacsonyabb a társasági adó előleg fizetési kötelezettség

Támogatását előre is köszönjük, hajrá Somos!